03/06/2020
10:00 - 11:30 (CET)

Salmobreed > Webinar > Lær av de beste: Hvordan lykkes med produksjonen – fra rogn til bærekraftig laks på middagsbordet?

Lær av de beste: Hvordan lykkes med produksjonen – fra rogn til bærekraftig laks på middagsbordet?

Oppstart: 03/06/2020

Varighet: 10:00 - 11:30 (CET)

Program

 • SalmoBreed Salten – erfaringer etter 1 års drift
  Stig Joar Krogli, Daglig leder, SalmoBreed Salten AS
 • Slik bidrar Kvarøy Fiskeoppdrett AS til bærekraftig lakseoppdrett
  Gjermund Olsen, Produksjonsleder, Kvarøy Fiskeoppdrett AS
 • Beste praksis i rognproduksjonen og klekkerifasen
  Thommy Holmvåg, Regionsleder Salg Nord og Petter Johan Hauknes, Salgssjef Nord-Norge, Benchmark Genetics Norway AS
 • Produkter som bidrar til bedre tilvekst og lavere sykdomsrisiko
  Kate Furhovden Stenerud, Regionsleder Salg Sør, Benchmark Genetics Norway AS
 • Spørsmål og svar

Foredragsholdere

Stig Joar Krogli

Daglig leder, SalmoBreed Salten AS

Stig Joar Krogli

Foredrag: SalmoBreed Salten – erfaringer etter 1 års drift

Stig Joar Krogli er daglig leder i SalmoBreed Salten AS som er det mest avanserte landbaserte stamfisk- og rognanlegget i verden. Ansvaret innebærer den overordnede styringen av selskapet, herunder personell, biologiske eiendeler, og produksjon. Før han ble ansatt i SalmoBreed Salten AS, var Stig Joar daglig leder i foredlingsbedriften PrimaLaks og i Ranfjord Fiskeprodukter, et smoltanlegg som produserer 5-6 milioner smolt pr år. Han har i tillegg 9 års erfaring som driftsleder for Helgeland Smolt. Den faglige bakgrunnen sin har Stig Joar fra studiet Akvakulturteknologi ved Høgskolen i Bodø. Interessen for havbruk oppstod da han i militæret gjennomførte et akvakulturkurs i samarbeid med Universitetet i Tromsø.

Gjermund Olsen

Prosjektleder, Kvarøy Fiskeoppdrett AS

Gjermund Olsen

Foredrag: Slik bidrar Kvarøy Fiskeoppdrett AS til bærekraftig lakseoppdrett

Gjermund har en Bachelorgrad i Havbruksdrift- og ledelse fra Universitetet i Nordland (UiN) og er annengenerasjon oppdretter i Kvarøy Fiskeoppdrett AS hvor han har vært ansatt siden 2009. I dag driver han selskapet sammen med sin bror, Håvard, og svoger Alf-Gøran – en trio som blant annet er kjent fra TV-2 SUMO serien, Sølvrushet. Kvarøy Fiskeoppdrett har en forretningsfilosofi om å drive oppdrett til det beste for fisken, med minst mulig påvirkning på miljøet og som gir produkter av høy kvalitet til kresne kunder i USA.

Thommy Holmvåg

Regionsleder Salg Nord, Benchmark Genetics Norway AS

Thommy Holmvåg

Foredrag: Beste praksis i rognproduksjonen og klekkerifasen

Thommy Holmvåg er utdannet Fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskole (UiT) i 2007. Sin første jobb, hadde han på merdkanten i 2000 for Follalaks (nå Cermaq). Videre valgte han karriereveien hos Skrettings forsøksstasjon i Rogaland som FoU koordinator, hvor han jobbet med fôr, rogn, settefisk og matfisk fra 2007 til 2011. Fra 2011 til 2017 jobbet Thommy med salg og ledelse for det biologiske analyseselskapet Eurofins og hadde ansvar for selskapets havbrukskunder. Thommy kom til SalmoBreed i starten av 2017 som Key Account Manager i salg og markedsavdelingen. Her jobber han tett på våre rognkunder i Midt- Norge og har kontor i Ålesund, samt base ved stamfiskanlegget til SalMar Genetics i Rauma. Dette er et joint venture selskap som SalmoBreed eier i lag med SalMar. Fra 1.1. 2020 startet Thommy som Regionsleder Salg og jobber tett på våre kunder i nord med avtaler og valg av rognprodukter.

Petter Johan Hauknes

Salgssjef Nord-Norge, Benchmark Genetics Norway AS

Petter Johan Hauknes

Foredrag: Beste praksis i rognproduksjonen og klekkerifasen

Petter-Johan har fagbrev i akvakultur. Han har jobbet med fisk siden 1995, både som røkter og innen foredling hos Lovundlaks og Ranfjord Fiskeprodukter. Petter har også bakgrunn som maskinist og fisker på båt. Fra 2015 har Petter-Johan vært salgsansvarlig for våre kunder i Nord-Norge. I Benchmark Genetics Norway, jobber han med kundeoppfølging, rådgiving og leveranser av rogn til kundene i Nord-Norge. Kunden setter også pris på Petter sin kunnskap og råd i den kritiske fasen fra rogna legges inn til etter klekking. Han bidrar også i arbeidet med å dokumentere rogna og yngelens kvalitet, fiskehelse og egenskaper knyttet opp til genetikken.

Kate Furhovden Stenerud

Regionsleder Salg Sør, Benchmark Genetics Norway AS

Kate Furhovden Stenerud

Foredrag: Produkter som bidrar til bedre tilvekst og lavere sykdomsrisiko

Kate er utdannet fra Norges landbrukshøgskule, nå Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet, NMBU, hvor hun ble uteksaminert Cand. Aquaculture ved Institutt for Husdyrfag i 1998. Her tok hun hovedfag i ernæring, kvalitet og genetikk på fisk. Av erfaring har hun lang fartstid i fôrbransjen fra BioMar og praksis fra oppdrett og landbruket fra tidligere. Hun har også etterutdanning fra NHH i markedsføring og strategi, prosjektleder kurs fra NTNU samt diverse salg og Product Management kurs fra sin karriere i BioMar. I BioMar jobbet hun med lakse og ørretkunder (Key Account Management og kundeoppfølging), teknisk support til salg og kunder, og jobbet i grensesnittet mellom salg og FOU. De siste par årene, jobbet hun som produktsjef innen helse og ørret. I Benchmark Genetics Norway vil Kate jobbe som Reionsleder Salg i Sør, og arbeide med salg og oppfølging mot rognkunder i Sør, også som Key Account Manager på et par større kunder.

Del gjerne med en venn eller kollega

Host

Geir Olav Melingen

Kommersiell direktør

Benchmark Genetics

geir.olav@bmkgenetics.com

+47 922 44 511

Fyll inn feltene for påmelding