24/06/2020
10:00 - 11:30 (CET)

Salmobreed > Webinar > Fremtidens laksegenetikk

Fremtidens laksegenetikk

Oppstart: 24/06/2020

Varighet: 10:00 - 11:30 (CET)

Program

  • Spesialtilpasset genetikk for produksjon i RAS-systemer Geir Olav Melingen, Commercial Director, Benchmark Genetics
  • Kan All-female løse problemet med tidlig kjønnsmodning i sjø? Christian H. Wikan, Daglig leder, Nekton Gruppen AS
  • Genetikk som redskap i kampen mot lakselus Morten Rye, Genetics Director, Benchmark Genetics
  • Hvordan GENO har endret avl av Norsk Rødt Fe gjennom konseptet Eliteokse Trygve Roger Solberg, Director International Business development, GENO AS
  • Er “Elitehanner” veien å gå for fremtidens lakseavl? Jonas Jonasson, Production Director, Benchmark Genetics
  • Spørsmål og svar

Foredragsholdere

Dr. Geir Olav Melingen

Commercial Director, Benchmark Genetics

Dr. Geir Olav Melingen

Foredrag: Spesialtilpasset genetikk for produksjon i RAS-systemer

Geir Olav er utdannet som fiskehelsekandidat ved Universitetet i Bergen og har doktorgrad i fiskehelse fra UiB med tema «The interactions between the immune system and physiological development of Atlantic salmon». Han har også utdanning innen markedsføring fra Norges Handelshøyskole og Norges Fiskerihøgskole, i tillegg til ledelsesutdanning gjennom Garuda. Geir Olav har således inngående kjennskap til oppdrettsnæringen generelt, herunder også kunnskap om avl og genetikk fra sin tidligere stilling som salgssjef for SalmoBreed. Geir Olav har tidligere lang erfaring fra oppdrettsbransjen i selskapene MSD, SalmoBreed og Fishguard. Han har også jobbet som lærer på fiskerfagskolen i Austevoll, journalist i Norsk Fiskeoppdrett, samt vært direktør ved Akvariet i Bergen.

Christian H. Wikan

Daglig leder, Nekton Gruppen AS

Christian H. Wikan

Foredrag: Kan All-female løse problemet med tidlig kjønnsmodning i sjø?

Christian H. Wikan er 26 år, Smølaværing og stolt av å være lakseoppdretter. Han begynte i oppdrettsnæringen i 2014 etter endt utdanning som økonom fra Handelshøyskolen BI. Han er i dag daglig leder i Nektongruppen AS, som er aksjonær i selskapene Nekton Settefisk AS og Nekton Havbruk AS. Selskapet driver også et rederi med avlusningstjenester (FLS), brønnbåt, og servicebåt. Nekton Settefisk innehar to settefiskanlegg i kommunene Aure og Smøla, Møre og Romsdal. Nekton Havbruk AS har to konsesjoner for produksjon av matfisk og har i perioden fra 2013 drevet utvikling av produksjon av postsmolt i lukket- og semilukket system på sjø.

Dr. Morten Rye

Director of Genetics, Benchmark Genetics

Dr. Morten Rye

Foredrag: Genetikk som redskap i kampen mot lakselus

Morten har mer enn 30 års erfaring fra genetisk forskning og anvendt avlsarbeid med laks og en rekke andre arter i akvakultur. Han er utdannet ved Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU), og forsvarte sin doktorgrad i husdyravl ved same institusjon i 1992. Etter dette arbeidet han som seniorforsker i genetikkdivisjonen i AKVAFORSK (senere NOFIMA) og var sentral i oppbyggingen av Akvaforsk Genetics Center (AFGC) som en ledende teknisk leverandør av avlstjenester til norsk og internasjonal akvakultursektor. AFGC ble en del av Benchmark-konsernet i 2015. Som direktør for genetikk i Benchmark Genetics har Morten i dag ansvaret for å koordinere selskapets FoU-arbeid og å tilrettelegge for videre utvikling av Benchmarks stammer av laks, reker og tilapia, samt selskapets tekniske leveranser til eksterne klienter.

Dr. Trygve Roger Solberg

Director International Business development, GENO AS

Dr. Trygve Roger Solberg

Foredrag: Hvordan GENO har endret avl av Norsk Rødt Fe gjennom konseptet Eliteokse

Trygve Roger Solberg er direktør for internasjonal forretningsutvikling i Geno Global, et heleid datterselskap av Geno SA. Han har i tillegg ansvar for mange av selskapets eksportmarkeder og et utvalg av de største nøkkelkunder i USA. Denne rollen har han innehatt siden 2016. Han begynte i Geno SA i 2008 etter å ha disputert for sin PhD i statistisk genetikk. Den første jobben var som forsker med ansvar for implementering av genomisk seleksjon frem til han i 2011 gikk over i stillingen som avlssjef med ansvar for hele FoU virksomheten, samt drift (genetisk evaluering og seleksjon av dyr) av avlssystemet. Før han begynte som stipendiat ved NMBU i 2005 jobbet han blant annet i farmasøytisk industri (Dynal AS, nå Thermo Scientific, og Qiagen). Når Trygve ikke er på jobb, bruker han tiden med sin kone og to barn, og for øvrig holder seg i form med landeveissykling og turer i skog og mark.

Dr. Jónas Jónasson

CEO i StofnFiskur og Production Director, Benchmark Genetics

Dr. Jónas Jónasson

Foredrag: Er “Elitehanner” veien å gå for fremtidens lakseavl?

Dr. Jónas Jónasson har vært CEO i Stofnfiskur siden 2006. Han begynte i selskapet i 1996 som seniorforsker med spesialisering i fiskeavl og stamfiskhold. Siden 2018 har han også innehatt rollen som Produksjonsdirektør for Benchmark Genetics. Dette innebærer ansvaret for alle divisjonens produksjonsanlegg. Jónas er utdannet biolog og har en doktorgrad i dyreavl for fisk fra Norges landbruksuniversitet i Ås (nå NMBU). Han er en ledende forsker på feltet, med over 30 års erfaring innen genetikk og fiskeoppdrett. Jónas har hatt gleden av å få jobbe med en rekke arter i løpet av årene, inkludert atlantisk laks, torsk, ferskvanns reker (Macrobrachium rosenbergi), Abalone, arktisk røye og rognkjeks. Fritiden bruker Jónas til friluftsaktiviteter som jakt og fluefiske, spesielt etter laks. Dr. Jónas er kjent for sine laksefluer som brukes over hele verden.

Del gjerne med en venn eller kollega

Host

Geir Olav Melingen

Kommersiell direktør

Benchmark Genetics

geir.olav@bmkgenetics.com

+47 922 44 511

Fyll inn feltene for påmelding